Regulamin

 

Regulamin serwisu VERBA LEGAL

  1. Każdy użytkownik serwisu VERBA LEGAL, prowadzonym pod adresem: www.verbalegal.pl/blog (dalej również: „Blog”), jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Właścicielem praw autorskich do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych na Blogu jest Krzysztof Surowiecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AnalyticsLab Krzysztof Surowiecki (dalej również: „Wydawca Bloga”).
  3. Użytkownicy korzystają ze wszystkich materiałów publikowanych na Blogu na własną odpowiedzialność. Wszelkie materiały na Blogu zamieszczone są w celach informacyjnych, pozostając jednak jedynie subiektywną opinią Wydawcy i autorów Bloga. Materiały te nie mogą być traktowane jako porada prawna lub tłumaczeniowa, ani zobowiązanie wydawcy Bloga lub autorów bloga do świadczenia jakichkolwiek usług pomocy prawnej lub tłumaczeniowej.
  4. Wszelkie materiały na Blogu tworzone i zamieszczane są z najwyższą starannością. Autorzy Bloga nie ponoszą przy tym odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści Bloga, w szczególności nie gwarantuje się dokładności, aktualności, poprawności, skuteczności czy przydatności jakichkolwiek informacji zamieszczonych na Blogu. W celu uzyskania pomocy prawnej lub tłumaczeniowej, użytkownicy bloga powinni zasięgnąć indywidualnej i konkretnej porady.
  5. Wydawca Bloga ani poszczególni autorzy Bloga nie ponoszą również odpowiedzialności za informacje zamieszczone na Blogu w formie wyraźnych odesłań, a pochodzące pierwotnie z innego źródła (np. wskazanie adresu strony internetowej, na której znajduje się informacja o konferencji, wskazanie sklepu internetowego, w którym można nabyć daną publikację, powołanie się na szkolenie, organizowane przez daną uczelnię etc.). Użytkownicy Bloga, podejmując decyzję na podstawie takich materiałów, działają na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
  6. Użytkownik, wysyłając komentarz, zgadza się na jego publikację na blogu. Komentarze są moderowane i Wydawca Bloga zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (lub nieopublikowania) bez podawania przyczyn. W szczególności jednak usuwane mogą być komentarze, które mają charakter wulgaryzmów, są obraźliwe lub nie stanowią bezpośredniego odniesienia do kwestii omawianych w danym artykule.
  7. Wydawca Bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych przez osoby trzecie komentarzy, wyrażają one jedynie indywidualną opinię ich autora.
  8. Przesłanie przez użytkownika materiałów do publikacji na Blogu oznacza zgodę na ich publikację. Wydawca Bloga zastrzega sobie prawo do skracania, przeredagowania i zmiany tytułu nadesłanych materiałów oraz do ich korekty pod względem gramatycznym i stylistycznym.
  9. Wydawca Bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam prezentowanych na Blogu przez zewnętrzne sieci reklamowe (tzw. reklama kontekstowa).
  10. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na Blogu.