O blogu

VERBA LEGAL – blog dla prawników i tłumaczy (język niemiecki)

Blog VERBA LEGAL jest – z jednej strony – blogiem prawniczym, dedykowanym tym prawnikom (radcom prawnym, adwokatom, doradcom podatkowym), którzy w swojej pracy zawodowej posługują się językiem niemieckim. Biegła znajomość prawniczego języka niemieckiego świadczy nie tylko o kwalifikacjach danego prawnika i jego profesjonalizmie, ale umożliwia również lepszy (bo bezpośredni, bez pośrednictwa tłumacza) kontakt z niemieckim mandantem – czy to podczas spotkań, w trakcie rozmowy telefonicznej, czy w korespondencji pisemnej.

Artykułami zamieszczonymi na blogu zainteresowane będą również osoby świadczące usługi tłumaczeniowe w języku niemieckim (w tym osoby przygotowujące się do egzaminu na tłumacza przysięgłego), które – choć przecież najczęściej nie mają wykształcenia prawniczego – często pracują nad zleceniami w zakresie dokumentów prawnych i prawniczych, a zatem niejednokrotnie muszą wykazywać się wiedzą z zakresu prawa (w tym znajomością specjalistycznej terminologii).

Blog zawiera, co do zasady, wpisy o charakterze informacyjnym (np. wpisy o kursach, studiach, konferencjach, nauce prawniczego języka niemieckiego, polecanych publikacjach, ciekawych stronach internetowych etc.), znajdują się tu również artykuły stricte merytoryczne, np. ze wskazaniem propozycji poprawnego tłumaczenia.

Biuro tłumaczeń VERBA LEGAL

Blog VERBA LEGAL jest serwisem powiązanym z biurem tłumaczeń VERBA LEGAL, w ramach którego świadczone są profesjonalne usługi tłumaczeniowe ze specjalizacją prawną. Tłumaczenia w ramach VERBA LEGAL wykonywane są przez osoby posiadające wykształcenie filologiczne (studia na filologii germańskiej, specjalistyczne kursy, certyfikaty, uprawnienia tłumacza przysięgłego), dodatkowo podlegają one konsultacji językowej z prawnikami (praktykującymi radcami prawnymi, adwokatami), co daje gwarancję najwyższej jakości tłumaczenia. Więcej informacji i oferta: hello (at) verbalegal.pl.

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuły/wpisy, zamieszczane na blogu VERBA LEGAL, nie mogą być w całości ani w części powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) bez powołania się na blog VERBA LEGAL, z podaniem adresu jego strony internetowej, albo bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody autorów bloga. Jakiekolwiek naruszenie ww. zasady jest naruszeniem prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Czytaj także Regulamin bloga.

Kontakt

Zmieniamy się dla Państwa – wszelkie Państwa uwagi, opinie, komentarze na temat funkcjonowania bloga czy konkretnych jego wpisów, jak również zgłoszenia ewentualnych błędów, będą mile widziane. Prosimy o kontakt na adres: hello (at) verbalegal.pl.