"Ma prawo żądać zwrotu uiszczonych opłat" czy "Nie ma prawa żądać zwrotu uiszczonych opłat?" Prawnicy i tłumacze wiedzą, że czasem jedno słowo robi dużą różnicę. W przedstawionej w dzisiejszym wpisie sprawie ciekawa jest argumentacja: jedni twierdzą - oczywista omyłka tłumacza, inni...
Nie tylko prawnicy (np. podczas świadczenia usług doradczych niemieckiemu mandantowi), ale również tłumacze (np. tłumaczący niemieckie urzędowe dokumenty czy opinie prawne) powinni, w pewnych sytuacjach, korzystać z tekstów niemieckich ustaw czy rozporządzeń. Dla prawników to pewna oczywistość, natomiast tłumacze mogą...
Przedmiotem prawa autorskiego w Polsce jest utwór (dzieło), zdefiniowany w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) jako przejaw działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze, ustalony...